Main page
  Fotky
  Wallpapery
  Odkazy
  Loga Nokia
  Jokesy - bin
  Jokesy - text
  Eskalátory
  Technologie
  Oskárek
  Manuály
  Old pages
  Tatvy
  Volejbal
  Guestbook

Pojem ;o):
alébrž
Pátek 13tého:
nejbližsí:
13.9.2024
následující:
13.12.2024

Taky se vám dneska nedaří ??

neco.cz

SeaKayaker.cz

Debian Linux

4x Desatero hráče volejbalu

Předkládám vám tato pravidla v nezměněné podobě, tak jak byly předkládány mě.

Podávající hráč    Hráč v poli    Blokující hráč    Smečující hráč

Desatero podávajícího hráče

 1. Podání je útočný prvek. Podáním hru nejen začínáme, ale i útočíme !
 2. Důsledně dodržuj pravidla o podání, neustále si uvědomuj jednotlivé fáze zvoleného podání.
 3. Při špatném nadhozu nech míč spadnout na zem a nadhoz opakuj.
 4. Ovládej dva druhy podání a snaž se využít některou z taktických zásad:
  • podání na hráče se špatným příjmem
  • podání na vbíhajícího nahrávače
  • podání na střídajícího hráče
  • podání do zony I
  • na nejlepšího smečaře
  • podání na místo výměny hráčů
 5. Při rozcvičování si vždy vyzkoušej i podání !
 6. Před podáním zrakem zkontroluj situaci u soupeře a při podání stále sleduj míč !
 7. Podávej co nejrzchleji, ale ne na úkor přesnosti, jistoty a kvality !
 8. Pamatuj, že ve hře se vyskytují situace, kdy musíš podávat na "jistotu":
  • po oddychovém čase
  • po střídání soupeře i vlastním (na podání)
  • po předchozím zkaženém podání spoluhráče
  • podání na konci setu nebo zápasu a podobně
 9. Před zápasem se známým soupeřem si uvědom jeho slabiny při příjmu podání.
 10. Pozornost a soustředěnost jsou rozhodující činitelé při podání !

Desatero hráče při obraně v poli

 1. O úspěšnosti tvé obrany rozhoduje zvládnutí speciálních způsobů odbití, hlavně v pádu !
 2. Základem úspěšnosti odbití "těžkého" míče je nízký střeh, startovní poloha a mírný pohyb nohou !
 3. Úspěšnost obrany závisí především na vysoké úrovni speciálních pohybových schopností !
 4. Odbíjení zvláštním způsobem vyžaduje zvládnout: techniku přesunu, pádu a odbití míče !
 5. Míč odbíjej co nejpřesněji a nejvýš, abys ulehčil činnost spoluhráčům !
 6. Buď neustále připraven zasáhnout do hry; sleduj spoluhráče, hráče soupeře, pohyb míče !
 7. Odbíjení při obraně v poli považuj často za nouzové, resp. za poslední možnost odvrátit zisk bodu či ztráty soupeři !
 8. Předvídavost a rychlost reakce rozhoduje o úspěšnosti zákroků v poli. Nepozornost, "tvrdý" postoj a lhostejnost úspěšnost snižují !
 9. Když se rozhodneš odbít těžko zpracovatelný míč, uvědom si, jakým způsobem a kam ho chceš přihrát !
 10. Nezapomínej, že rozhodující je tvoje univerzálnost !

Desatero blokujícího hráče

 1. Základem úspěšnosti bloku je předvídavost, odrazová výbušnost a rychlá reakce.
 2. Při blokování nezavírej oči a nesleduj míč, ale smečaře !
 3. Blok musí důsledně organizovat vedoucí hráč bloku. Uvědom si postavení a úlohu při blokování.
 4. Zvládni techniku jednobloku, který je základním prvkem volejbalu.
 5. Čím rychlejší je útok soupeře, tím dříve musíš skočit (při rychlíku současně se smečařem).
 6. Nezapomeň, že po bloku můžeš ještě jednou hrát.
 7. Po doskoku z bloku se aktivně zapoj do vlastního útoku.
 8. Správně odhaduj a předvídej činnost soupeře, rychle a včas se přesuň na místo bloku, včas a dostatečně vyskoč a aktivně pracuj pažemi.
 9. Pokud se neúčastníš bloku, aktivně plň svou roli v herním systému družstva.
 10. Pokud neodbíjíš míč po bloku, ustup od sítě a připrav se na další činnost (nahrávka, smeč).

Desatero smečujícího hráče

 1. Začátek rozběhu závisí na druhu nahrávky. Při normálu začínej rozběh v okamžiku, kdy se míč dotkne rukou nahrávače. Při rychlejší nahrávce se rozbíhej přiměřeně dřív !
 2. Úspěšnost útoku závisí na výšce a dynamice výskoku, na švihu paže a koordinaci pohybů od rozběhu po doskok !
 3. Výšku výskoku a účinnost smeče ovlivňuje prudké zastavení před odrazem, snížení těžiště a aktivní práce celého těla (nohy, trup, paže).
 4. Stále sleduj míč, nahrávače a soupeře !
 5. Při každém útočném úderu (i "fintovaném") vykonávej dynamický pohyb ve všech fázích smeče (hlavně výskok a švih paže) !
 6. Před útočným úderem analyzuj obranu soupeře, uvědom si soupeřův obranný herní systém a použij nejvýhodnější taktickou variantu útoku !
 7. Ovládej a používej všechny druhy útočných úderů: lob, drajv, smeč, vytlučení bloku, ulití, sklepávání míče) !
 8. Využij každou možnost útoku z "první", jen vyjímečně rozehrávej spoluhráči ! Míč zadarmo odevzdej soupeři, jen když nemáš jinou možnost !
 9. Po úspěšné obraně družstva na síti nebo v poli buď vždy připravený na protiútok !
 10. Dokaž úspěšně zaútočit i po nepřesné nahrávce !
Podávající hráč    Hráč v poli    Blokující hráč    Smečující hráč
Powered by TučňákSpace Technology, developed by Ticháček :o)))