Mám tu akorát dva obrázky.
První je glejt, který dostali všichni účastníci tábora (včetně vedoucích) - tenhle je můj osobní.
Druhý obrázek je článek z novin.
Obrázky doporučuji prohlížet pouze v případě, že nejste připojeni přes telefon. který platíte.

Glejt
Článek v novinách